ออกเลขไม่ได้,แนบไฟล์ไม่ได้ ให้ทำการลบแคชออกจาก Browser ก่อน คลิกที่นี่
กรณีหนังสือที่ผู้ว่าฯ ลงนามถึงอธิบดี ให้ลงรับในระบบทุกครั้งก่อนส่งมาที่สารบรรณกลาง คลิกที่นี่
Username :
Password :
  Change Password
 
  หากติดขัดปัญหา มีข้อซักถาม ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรม 02-5620600 ต่อ 3710 3712